Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań

Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań
Notariusz w Poznaniu
Kancelaria Notarialna
Anna Daniuk
Agnieszka Matusiak-Sylla
Kochanowskiego 8A/7
60-845 Jeżyce - Poznań

Usługi notarialne świadczone przez Kancelarię

Czynności notarialne to czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria notarialna może przeprowadzić szereg różnych transakcji, wśród których najczęściej spotykanymi jest zakup działki czy mieszkania oraz umowa darowizny, często potocznie określana jako przepisanie domu czy przepisanie mieszkania. Są to najbardziej typowe, aczkolwiek oczywiście nie jedyne czynności, których dokonać można u notariusza. 

Prawo o notariacie określa, jakie czynności mieszczą się w katalogu czynności notarialnych. I tak stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Pewne rodzaje czynności notarialnych  można usystematyzować, grupując je stosownie do zakresu zagadnień, których dotyczą. Do najpowszechniej kojarzonych z wymogiem formy aktu notarialnego należą czynności związane z obrotem nieruchomościami, a także z prawem spółek oraz prawem spadkowym. Poniżej przedstawiamy wykaz oraz rodzaje czynności, które najczęściej dokonywane są przy udziale notariusza:

1. czynności z zakresu obrotu nieruchomościami oraz dotyczące ograniczonych praw rzeczowych:


2. czynności z zakresu prawa spółek handlowych:


3. czynności z zakresu prawa spadkowego:


4. czynności dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich:


5. pozostałe czynności dotyczące prawa zobowiązań:


6. pełnomocnictwa, akty zgody małżonków na dokonanie czynności prawnych.

 

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, a także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i dyrektywą UE. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Zamknij (x)