Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań

Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań
Notariusz w Poznaniu
Kancelaria Notarialna
Anna Daniuk
Agnieszka Matusiak-Sylla
Kochanowskiego 8A/7
60-845 Jeżyce - Poznań

Kontakt

Szanowni Państwo,

W celu zapewniania bezpieczeństwa zarówno Państwu jak i personelowi Kancelarii, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz o zastosowanie się do nich w czasie wizyty w Kancelarii, a także do instrukcji wydawanych na bieżąco przez obsługujący Państwa personel Kancelarii.

 1. prosimy, aby zrezygnowały z wizyty w Kancelarii osoby, które zauważyły u siebie objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, trudności w oddychaniu, katar, bóle mięśni) lub inne niepokojące objawy,
 2. wizytę w Kancelarii proszę rozpocząć od dezynfekcji rąk preparatem znajdującym się przy wejściu Kancelarii, a następnie proszę założyć rękawiczki jednorazowe dostępne przy wejściu Kancelarii,

w przypadku przybycia do Kancelarii we własnych rękawiczkach, prosimy o ich zdjęcie, zdezynfekowanie rąk i założenie rękawiczek dostępnych w Kancelarii; następnie prosimy skierować się do gabinetu wskazanego przez personel Kancelarii,

 1. prosimy o przybywanie do Kancelarii wyłącznie osób dokonujących czynności notarialnych (prosimy o obecność bez osób towarzyszących - np. małżonków niedokonujących czynności, dzieci, doradców)
 2. prosimy o przychodzenie punktualnie na wyznaczoną godzinę, co ma na celu wykluczenie kontaktu pomiędzy Klientami,
 3. prosimy o używanie maseczek ochronnych w czasie pobytu w Kancelarii, przy czym na czas ustalania przez notariusza tożsamości stron czynności notarialnej konieczne jest ich zdjęcie z twarzy,
 4. do odwołania zawieszone zostaje częstowanie Klientów napojami,
  1. prosimy o podpisywanie dokumentów jednorazowymi długopisami zapewnionymi Klientom przez Kancelarię,
  2. płatności przyjmowane będą wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem dokonanym przed planowaną czynnością notarialną na wskazany poniżej rachunek Kancelarii: 49 2490 0005 0000 4500 2894 8952,
  3. projekt czynności notarialnej zostanie Państwu przesłany drogą mailową, w związku z czym prosimy o dokładne zapoznawanie się z przesyłanymi projektami czynności notarialnych i zgłaszanie ewentualnych uwag lub zmian w tym samym trybie, co najmniej na jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem czynności, wszelkich ustaleń między stronami prosimy dokonywać przed transakcją oraz przekazywać do Kancelarii ustalone i jednoznaczne stanowiska stron drogą mailową lub telefoniczną.

Prosimy o wyrozumiałość oraz przestrzeganie powyższych zasad. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Jednocześnie informujemy, że starając się zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort dokonywania czynności notarialnych, ograniczona została ich dzienna ilość, w celu możliwości przeprowadzenia po każdym spotkaniu dokładnego przewietrzenia pomieszczeń Kancelarii oraz odkażenia stołów i klamek.

Kancelaria Notarialna w Poznaniu
Anna Daniuk i Agnieszka Matusiak-Sylla
Spółka Cywilna

ul. Kochanowskiego 8A/7
60-845 Poznań Jeżyce

godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek
od 9:00 do 17:00

tel. +48 61 842 79 79 
kom. +48 603 176 096 (Anna Daniuk), +48 603 708 850 (Agnieszka Matusiak-Sylla)  

e-mail: kancelaria@notariat-poznan.pl

NIP: 781 188 62 77

REGON: 302398227

nr rachunku: 49 2490 0005 0000 4500 2894 8952

nr rachunku depozytowego: 86 1050 1520 1000 0091 3789 3591