Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań

Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań
Notariusz w Poznaniu
Kancelaria Notarialna
Anna Daniuk
Agnieszka Matusiak-Sylla
Kochanowskiego 8A/7
60-845 Jeżyce - Poznań

Notariusz Poznań, Grunwald, Stare Miasto

Notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, dokonującą czynności, którym strony chcą, bądź są obowiązane nadać formę aktu notarialnego lub inną formę wymagającą uczestnictwa notariusza. Katalog czynności, których  można dokonać u notariusza, jest jednakowy w całym kraju – niezależnie od tego, czy jest to Poznań, czy jakiekolwiek inne miasto, w każdej kancelarii wykonywany jest taki sam zakres usług.

Najpowszechniej kojarzącymi się z pracą notariusza czynnościami jest dokumentowanie różnego rodzaju umów dotyczących nieruchomości – najczęściej umów sprzedaży i darowizny. Należy zauważyć, że u poznańskiego notariusza można przeprowadzić sprawę dotyczącą nieruchomości leżącej również poza miastem – klienci pytają czasami, czy obowiązuje w tym zakresie jakaś rejonizacja. Odpowiadamy, że nie ma takiej, warto natomiast dodać, że wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości położonych w Poznaniu dokonuje Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, przy czym bez znaczenia jest, czy czynności dokonał notariusz w Poznaniu, czy w innym mieście.

Jakie dokumenty sporządzisz u notariusza

U notariusza można również zawiązać spółkę, sporządzić testament czy akt pełnomocnictwa. Nie każdy jednak wie, że przeprowadzić tu można również sprawy spadkowe, sporządzając tak zwane akty poświadczenia dziedziczenia. Możliwość ta istnieje już od 2008, jednak zdarzają się sytuacje, w których klienci nie wiedzą, że taką sprawę może załatwić również notariusz - Poznań, trzeba przyznać, nie ma z tym problemów. Tutaj świadomość ta jest już powszechna.

Przed dokonaniem czynności najlepiej jest umówić się uprzednio na spotkanie informacyjne, na którym przedstawimy sprawę, jaką chcielibyśmy załatwić. Na takie spotkanie warto zabrać dokumenty dotyczące danego zagadnienia – znacznie ułatwi to rozmowę z notariuszem i da mu wyrazisty pogląd na sprawę. Spotkanie informacyjne jest bezpłatne. Po takim spotkaniu i dostarczeniu do kancelarii wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji, należy umówić się z notariuszem na termin dokonania czynności.