Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań

Anna Daniuk notariusz Agnieszka Matusiak-Sylla notariusz Poznań
Notariusz w Poznaniu
Kancelaria Notarialna
Anna Daniuk
Agnieszka Matusiak-Sylla
Kochanowskiego 8A/7
60-845 Jeżyce - Poznań

Wymagane dokumenty u notariusza

Większość wizyt u notariusza wiąże się z koniecznością uprzedniego dostarczenia do kancelarii notarialnej dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu notarialnego. Należy dodać, że przy każdej czynności notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość stron, stąd zawsze u notariusza należy wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Takim dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Najlepiej wcześniej dostarczyć do kancelarii swoje dane osobowe, w formie kserokopii lub skanu dokumentu tożsamości.

Do każdej czynności notarialnej wymagany jest zestaw innych dokumentów, niemniej można wskazać na najbardziej typowe dokumenty potrzebne do sporządzenia określonych rodzajów umów.

Nieruchomości gruntowe

W przypadku umów i innych czynności dotyczących nieruchomości gruntowych do notariusza należy dostarczyć:

Ponadto może się okazać, że konieczne będą również:

Nieruchomości lokalowe (lokale stanowiące odrębną nieruchomość z udziałem w gruncie)

Gdy przedmiotem obrotu jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość, podstawowe informacje i dokumenty, to:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu posiada założoną księgę wieczystą, do sporządzenia aktu notarialnego, którego przedmiotem ma być takie prawo, potrzebne będą:

Ponadto należy od spółdzielni uzyskać informację, czy budynek, w którym znajduje się lokal, posadowiony jest na gruncie, którego spółdzielnia jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym wraz z numerem księgi wieczystej dla tej nieruchomości.

W przypadku, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie posiada księgi wieczystej, do kancelarii należy dostarczyć:

Jeżeli chcemy w akcie notarialnym zawrzeć wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dodatkowo potrzebne będzie:

UWAGA:

Jeżeli nieruchomość gruntowa lub lokalowa lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte zostało w drodze spadku lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia) bądź – w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 roku – w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności – do aktu notarialnego należy przedłożyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia niezbędny jest określony zestaw informacji i dokumentów, który obejmuje:

Nie ma znaczenia data wystawienia dokumentu z urzędu stanu cywilnego, dokumenty te nie dezaktualizują się.